Heemkundekring
Onder Baronie en Markiezaat

Chronologisch historisch overzicht heemkundekring Sprundel

 

1985

In september 1985 neemt Tinus van den Maagdenberg het initiatief voor het oprichten van een heemkundekring in Sprundel. Bij de eerste bijeenkomst blijkt de belangstelling hiervoor onder de Sprundelse bevolking erg groot. Op diezelfde avond werd een bestuur gekozen en ziet heemkundekring Sprundel het “levenslicht”.

Het eerste bestuur vaan heemkundekring Sprundel bestond uit:

Voorzitter Tinus van den Maagdenberg,  bestuursleden, J.Antonissen, Petra Peeters-Veraart en Rina Vanlaerhoven – Oostvogels.

Een van de eerste taken van het bestuur was voor heemkundekring Sprundel een toepasselijke naam te vinden.  Het idee kwam van oprichter Tinus van den Maagdenberg, het dorp Sprundel was vele eeuwen verdeeld in twee gebieden, t.w. het dorp Sprundel onder de Baronie en het Vorenseinde  onder het Markiezaat. Met dit gegeven kreeg heemkundekring Sprundel de  naam “onder Baronie en Markiezaat”.   

 

1986

Op 15 en 16 april 1986 was het zover, de eerste tentoonstelling in gemeenschapshuis De Trapkes werd bezocht door 600 bezoekers, de penningmeester kreeg er bij die gelegenheid 86 betalende nieuwe leden bij. Later in dat jaar, 16 en 17 augustus, was er de 2e tentoonstelling. Dit keer in de Vissenbergschuur bij het dorpenfeest georganiseerd t.g.v. van het 80-jarig bestaan van  Rabobank Sprundel-St Willebrord.

In het najaar verscheen het eerste jaarboek van heemkundekring Sprundel.

Een vast patroon de eerste jaren waren de jaarlijkse grote tentoonstelling in gemeenschaphuis de Trapkes en de uitgave van een themaboekje en jaarboek.

 

1992

Bij de viering van 1000 jaar Sprundel was er een bijzondere en speciale uitgave in kleur over de geschiedenis van de St. Janskerk en interieur. Naar aanleiding hiervan was er tijdens de St. Jansfeesten in de maand juni een grote tentoonstelling in de St. Janskerk en werden alle kostbare kerkschatten ten toon gesteld.  

 

1993

Kreeg de heemkundekring de  beschikking over het oud kleuterschooltje “De Eekhoorn”.wat al geruime tijd niet meer in gebruik was. Een aantal vrijwilligers maakte van het vervallen schooltje een prachtig onderkomen voor onze heemkundekring.

 

1994

Groots van opzet was bij de herdenking van het 50 jarig bevrijdingsfeest de jaarlijkse  tentoonstelling in de Trapkes. Een indrukwekkende expositie waar met foto’s en ander attributen een duidelijk beeld werd getoond hoe het dorp Sprundel de 2e W.O. heeft doorstaan.

 

1996-1998

Mede door het succes van de tentoonstellingen met als thema de familiestambomen in Sprundel en de geschiedenis van de beide lagere scholen in Sprundel, steeg het aantal leden tot een record van ruim 650 leden.

 

2000

Tot dan toe gaf heemkundekring Sprundel jaarlijks twee boekjes uit, één thema en één jaarboek. De hoge drukkosten in relatie met de lage jaarlijkse contributie bijdrage noodzaakte heemkundekring Sprundel jaarlijks maar één jaarboek (extra dik) uit te brengen.

 

2006

Door de samenvoeging van beide basisscholen in Sprundel werd er een start gemaakt tot de bouw van een geheel nieuwe basisscholencomplex. Gevolg was dat heemkundekring Sprundel het oude vertrouwde heemhuis moest verlaten.

Sindsdien is het tijdelijk onderkomen de “Zusterszolder” in gemeenschapshuis de Trapkes, en landbouwmuseum Dré en An van Koulil Munnikendijk 1 te Sprundel waar een groot deel  verzameld historisch materiaal is ondergebracht.

 

2007

Tijdens de 22e jaarlijkse tentoonstelling in november 2007 presenteert heemkundekring haar 35e boekje met een gevarieerd aanbod aan onderwerpen over de geschiedenis van Sprundel.

Heemkundekring “Onder Baronie en Markiezaat” Sprundel telt momenteel 635 leden.

 

2010

Tijdens de tentoonstelling wordt uitgebreid stil gestaan bij het 25 jarig bestaan van onze heemkundekring. Het jaarboek bevat tevens een uitgebreide geschiedenis van de voormalige huishoudschool.