Verhalen met betrekking tot Sprundel

 

Uit het Jaarboek 1999  door  Ad Heeren

 

EEN  VERDWENEN  HUIS  OP  DEN  BERK

Wanneer men de oudste kadasterkaarten van Sprundel bekijkt met daarop de situatie van 1830, dan ziet men dat er in de afgelopen 170 jaar in Sprundel wel heel veel is veranderd. Dit geld trouwens niet alleen voor Sprundel, maar ook voor alle andere dorpen en steden. Vele akkers en weilanden die nabij de huidige St.Janstraat lagen zijn later bebouwd, vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn op deze akkers en weilanden nieuwe woonwijken verrezen. Ook zijn er veel oude landweggetjes verdwenen die met stippellijntjes op de kaarten waren aangegeven. En ook de ruilverkaveling heeft er sinds kort voor gezorgd dat er vele, soms eeuwenoude perceelsgrenzen en waterlopen zijn verdwenen.

 

Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat Sprundel

EEN STERKE VROUW AAN HET ROER

Door: P. Peeters-Veraart

 

Op haar boerderij in de Akkers overleed op 23 april 1835, Maria Huybrechtsen-Frijters; op een voor die tijd gezegende leeftijd van 79 jaar. Maar behalve haar hoge ouderdom heeft zij in haar leven niet veel zegen gekend. Driemaal weduwe, was zij achtereenvolgens gehuwd geweest met: Jan Cornelissen  Tak, daarna met Jan Christiaansen Vissenberg en tenslotte met Dielis van Zundert.

 

 

Onze Pauselijke Zouaven

 

Door: B. van de Par

 

Van de meer dan 3000 Nederlandse Pauselijke Zouaven zijn er twee, die in ons dorp gewoond en geleefd hebben. En wel Willem Daas en Jacobus van Meer.

 

Eerst een stukje geschiedenis.

 

 

Anneke Pieke en het kleinste huisje van Nederland

Uit het Jaarboek 1988, door W. Vergouwen

 

Onder de titel “het kleinste huisje van Nederland” verscheen in het begin van de jaren vijftig in een groot landelijk weekblad een artikel over een huisje wat stond in de Broekestraat te Sprundel en werd bewoond door Anneke van Oers (bijgenaamd Anneke Pieke) en haar gezin. Het rijk geïllustreerde artikel gaf een duidelijk beeld van de omstandigheden waaronder deze mensen woonden en leefden. Niet alleen de landelijke, maar ook de regionale pers, was geïnteresseerd en publiceerde veelvuldig artikelen over dit onderwerp.

 

 

 

 

Verkoop en deling bij de familie Jongmans te Sprundel in 1830

Uit het jaarboek van 2002   Door A.Heeren

 

Bij mijn speurtocht naar reeds lang verdwenen huizen te Sprundel en de bewoners daarvan, heb ik in de notariële archieven van Etten-Leur en de kadastrale leggers van Rucphen nogal wat informatie kunnen vinden over de boerderij van de familie Cornelis Jongmans. In de oudste kadastrale legger van 1832 wordt deze boerderij vermeld onder sectie F nummer 446 te Sprundel als huis en erf met een oppervlakte van 7 a 40 ca. Ook sectie F 444 boomgaard 10 a 90 ca en F 445 moestuin 3 a 99 ca waren eigendom van Cornelis Jongmans. Zoals U op het bijgevoegd kaartje kunt zien, lagen deze percelen ten zuiden van perceel F 447 moestuin met een oppervlakte van 16 aren behorende bij de oude pastorie F 448 die toen achter de kerk stond, ongeveer op de plaats van het huidige gemeenschapshuis “de Trapkes”.

Artikel uit het jaarboek 2003 heemkundekring “Baronie en Markiezaat”

Pagina: Eerste wereldoorlog

 

Door Wim Vergouwen.

 

Fragmenten uit de eerste wereldoorlog (1914-1918)

 

 

Waarschijnlijk waren de meeste inwoners van Sprundel tot augustus 1914 niet op de hoogte van de onrustige internationale politieke situatie die uiteindelijk een wereldoorlog tot gevolg zou hebben. De onstabiele situatie in Europa ontstond door de steeds groter wordende politieke en economische tegenstellingen tussen de grote mogendheden in Europa. Begin 1914 vormden zich twee kampen: Oostenrijk-Hongarije en Duitsland tegenover Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië. De moord op aartshertog Frans-Ferdinand, de beoogd troonopvolger van de keizer van Oostenrijk-Hongarije, en zijn echtgenote  was uiteindelijk de aanleiding die in midden-Europa een vreselijke wereldoorlog zou ontketenen.

 

Start.HKK Sprundel.Sprundel.Oud inwoners.Verhalen.Foto's.Museum.Jaarboek.Contact.kuierpadjes.Agenda.